Odabir zemlje / jezika
Zdravstvene ustanove
Zdravstvene ustanove, u kojima je protok ljudi velik, imaju rastuću potrebu za rješenjima za punjenje.
Olakšavajući život pacijentima i njihovoj rodbini, punionice Electrip također će osigurati da vozila budu spremna u slučaju nužde.
Osoblju koje koristi električne automobile stanice za punjenje bit će od velike pomoći.