Odabir zemlje / jezika
Auto servisi
Budući da je broj električnih automobila danas znatno porastao, auto servisi su sada postali potreba za vlasnike električnih automobila.
Kako bi auto servis ponudio bolje usluge svojim kupcima, bit će mu potrebna rješenja za punjenje tijekom procesa servisiranja.
Korisnici Electripa moći će vidjeti auto servis sa Electrip punionicama na Electrip mobilnoj aplikaciji i otkriti nova mjesta za održavanje svog vozila.