Odabir zemlje / jezika
Ugovor o Članstvu

UVJETI KORIŠTENJA MREŽE ELECTRIP-OVIH PUNIONICA

 

1. UVODNE ODREDBE

 

Ovim dokumentom društvo Electrip Mobility Service društvo s ograničenom odgovornošću za usluge., Ulica grada Vukovara 284, OIB: 10238432922, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081407949, PDV broj - HR 10238432922 (dalje u tekstu:

„Društvo“ ili „Electrip“) određuje uvjete korištenja punionica.

Ovi Uvjeti za korištenje mreže punionica (dalje: „Uvjeti“) definiraju međusobna prava i obveze Društva i korisnika Electrip-ove mobilne aplikacije (dalje: „Aplikacija“) za korištenje usluga punionice te za korištenje mreže punionica u vlasništvu Društva (dalje: „Korisnik“). Korisnik može biti fizička punoljetna osoba ili pravna osoba koju zastupa ovlaštena osoba.

Korisnik može koristiti Aplikaciju kao gost (dalje: „Gost“)    ili    kao    registrirani    korisnik    (dalje:

„Registrirani korisnik“). Ovi Uvjeti jednako su primjenjivi na sve Korisnike Usluga punionice, osim ako nije drukčije naznačeno u određenim odredbama ovih Uvjeta.

Usluge punionice uključuju pristup internetskoj stranici Društva i/ili Aplikaciji, prijavu Korisnika, punjenje električnog vozila, tj. vozila pogonjenog električnom energijom i priključnog hibridnog vozila, kao i plaćanje usluge.

Uvjeti su objavljeni na internetskoj stranici Društva gdje će se također objavljivati i sve buduće izmjene i dopune Uvjeta. U slučaju izmjena i dopuna Uvjeta, Korisnika će se obavijestiti putem Aplikacije i na internetskoj stranici Društva.

Društvoomogućava Korisniku neprenosivu, neisključivu licencu za korištenje Aplikacije na Korisnikovom osobnom uređaju te pristup internetskoj stranici Društva, u skladu s ovim Uvjetima i Politikom privatnosti kao i drugim pravilima i politikama koji se primjenjuju od strane trgovine iz koje se preuzima aplikacija ili operatera s čije internetske stranice Korisnik preuzme aplikaciju.

 

2. PRIMJENA UVJETA

 

Ovi Uvjeti postaju primjenjivi i obvezujući u trenutku u kojem Korisnik unese sve podatke potrebne za korištenje Usluge punionice u Aplikaciju    te    potvrdi    prihvaćanjem     teksta

„Prihvaćam Opće uvjete i potvrđujem da sam pročitao/pročitala   Politiku   privatnosti “i/ili

„Prihvaćam Opće uvjete” unutar Aplikacije. Prihvaćanjem ovih Uvjeta, Korisnik potvrđuje da je obaviješten o ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumije i prihvaća.

Registracijom i/ili prihvatom Uvjeta Korisnik potvrđuje da ima pravnu sposobnost i ovlaštenje prijaviti se i/ili koristiti Usluge punionice te time Društvo može početi smjesta pružati usluge, prije isteka roka za jednostrani raskid ugovornog odnosa za Registrirane korisnike, kako je niže navedeno.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta, Korisnik (fizička osoba) također potvrđuje da je pročitao Predugovornu obavijest koja je objavljena na internetskoj stranici Društva.

 

3. TEHNIČKI UVJETI U POGLEDU OPERATIVNOG SUSTAVA MOBILNE APLIKACIJE

 

Aplikacija zahtjeva IOS ili Android kompatibilni pametni mobilni telefon ili tablet s pristupom internetu.Isključiva je odgovornost Korisnika da osigura potrebne         tehničke preduvjetezapravilno

funkcioniranje Aplikacije kako je navedeno u trgovinama u kojima se nalazi aplikacija te na internetskoj stranici Društva. Korisnik razumije i prihvaća da aplikacija nije razvijena da bi udovoljavala pojedinačnim zahtjevima.

 

4. POSTUPAK ZA GOSTE

 

Gost može koristiti Uslugu punionice preuzimanjem Aplikacije te nastavkom korištenja kao Gost.

Kao uvjet za svako korištenje Usluge punionice, Korisnik mora popuniti sve potrebne informacije (ime, prezime, broj osobne iskaznice, podatke o kartici, broj telefona, adresu e-pošte, zemlju, grad, adresu za račun…..), slijediti upute koje će biti prikazane u Aplikaciji te prihvatiti Uvjete označavanjem prihvata teksta „Prihvaćam Opće uvjete i potvrđujem da sam pročitao/pročitala Politiku privatnosti“.

Kako bi se potvrdio broj mobilnog telefona Gosta, Gost će primiti SMS poruku s kodom za potvrdu. Gost treba upisati poslani kod kako bi se potvrdio broj mobilnog telefona kojeg je dao.

Prije svakog punjenja, Gost treba potvrditi tekst

„Prihvaćam Opće uvjete“.

Naknada za punjenje (koja će se prikazati u Aplikaciji) za Gosta naplatit će se prije nego krene punjenje izravno s Platne kartice (definirane u članku 6), kako je navedeno niže u članku 9 ovih Uvjeta.

Gost neće imati pravo povrata uplaćenih troškova za ispunjene Usluge punionice, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

 

5. POSTUPAK PRIJAVE ZA REGISTRIRANE KORISNIKE

 

Registrirani         korisniktreba     unijeti   potrebne podatke u obrazac za registraciju unutar Aplikacije te prihvatiti Uvjete prihvatom teksta „Prihvaćam Opće uvjete i potvrđujem da sam pročitao/pročitala Politiku privatnosti“. Kako bi se potvrdio broj mobilnog telefona Registriranog korisnika, Registrirani korisnik primit će SMS poruku s kodom za potvrdu. Registrirani korisnik treba upisati poslani kod kako bi se potvrdio broj mobilnog telefona koji je dao.

U trenutku kada Registrirani korisnik unese sve potrebne podatke, prihvati Uvjete, te potvrdi pritiskom na tipku „Spremi“, smatrat će se da je ugovor o pružanju Usluga punionice sklopljen na neodređeno vrijeme (dalje: „Ugovor“). Nakon uspješne prijave, Registrirani korisnik može vidjeti potvrdu registracije (sklopljeni Ugovor) na svom profilu. Ovi Uvjeti primjenjuju se na Ugovor.

Ako se to zatraži, nakon uspješnog dovršetka koraka potrebnih za prijavu Registriranog korisnika, Društvo može napraviti Electrip korisničku karticu za korištenje Usluga punionice te je dostaviti Registriranom korisniku, čim je to prije moguće, uz uvjet za nema prepreka za registraciju. Registrirani korisnik dužan je čuvati i predočiti Electrip korisničku karticu.

Prije svakog punjenja, Registrirani korisnik treba potvrditi tekst „Prihvaćam Opće uvjete“.

Registrirani korisnik može u svakom slučaju iskoristiti „pravo raskida“ unutar 14 dana nakon sklapanja ovog Ugovora slanjem obavijesti Društvu na adresu e-pošte info- hr@electripglobal.com. Registrirani korisnik primit će povratnu informaciju o stanju „raskida“ putem e-pošte bez nepotrebnih odlaganja, a najkasnije 14 dana nakon primitka takve obavijesti.

Međutim, ako Registrirani korisnik koristi Usluge punionice unutar razdoblja u kojem traje „pravo raskida“, Korisnik nema pravo odustati od ovog ugovornog odnosa prije plaćanja punog troška svojeg korištenja Usluga punionice.

Ako Registrirani korisnik iskoristi svoje „pravo na raskid“, Registrirani korisnik neće imati pravo tražiti povrat troškova plaćenih za ispunjene Usluge punionice.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta, Registrirani korisnik prihvaća i izjavljuje da razumije predmetno isključivanje „prava na raskid“ u skladu sa hrvatskim Zakonom o zaštiti potrošača.

 

6. OPĆE ODREDBE

 

Društvo pridržava pravo napraviti izmjene i dopune Uvjeta bez prethodne najave Korisniku (dalje: „Izmjene“). Izmjene će postati sastavni dio ovih Uvjeta te će biti obvezujuće nakon što ih Korisnik prihvati.

U slučaju da Društvo učini Izmjene, Društvo će obavijestiti Korisnika o Izmjenama putem internetske stranice Društva i putem Aplikacije. Kao uvjet za buduće korištenje usluga, Korisnik će biti dužan pročitati i prihvatiti Uvjete, ne ograničavajući pravo Registriranog korisnika da odustane od Ugovora unutar 30 dana od takve obavijesti, bez plaćanja ikakvih naknada.

Međutim, u slučaju da Registrirani korisnik odustane od Ugovora, Registrirani korisnik bit će dužan platiti Usluge punionice koje je koristio, u skladu s člankom 5 Uvjeta.

Izmijenjeni Uvjeti bit će dostupni na internetskoj stranici Društva i u Aplikaciji.

Društvo pridržava pravo ažurirati Aplikaciju bez prethodnog obavještavanja Korisnika. Ažuriranja Aplikacije   bit   će   dostupna   u   trgovinama   saplikacijom. Ovisno o vrsti ažuriranja, Korisnik možda neće biti u mogućnosti koristiti Usluge

 

punionice putem Aplikacije dok ne preuzme najnoviju verziju Aplikacije, tj. dok ne ažurira Aplikaciju, a u slučaju novih Izmjena, dok iste nisu prihvaćene.

Ovi uvjeti bit će primjenjivi na sve nove značajke Aplikacije, uključujući njene prilagodbe, promjene, nove verzije internetske stranice Društva (uključujući buduću mogućnost registracije) ili verzije Aplikacije, izdanja i ažuriranja, novi alati i resursi. Odredbe ovih Uvjeta u vezi s Aplikacijom primjenjuju se na internetsku stranicu Društva shodno tome.

Korisnik će biti dužan unijeti podatke o načinu plaćanja a koji se odnose na kreditnu karticu, bankovnu karticu i virtualnu karticu (dalje: „Platna kartica“) u Aplikaciju kako bi pokrenuo postupak punjenja električnog motornog vozila i/ili napravio rezervacije (u slučaju Registriranih korisnika). Kao korak postupka prihvata Platne kartice, naplatit će se iznos od € 0,5 (3,77 HRK) za validaciju/potvrdu kartice za plaćanje Registriranog korisnika, a ovaj iznos će biti vraćen na Karticu za plaćanje Registriranog korisnika čim to bude moguće nakon što se dovrši postupak validacije/potvrde.

Registrirani korisnik suglasan je da će Usluge punionice biti dostupne isključivo nakon što se potvrdi Platna kartica te nakon što Korisnik plati dospjele troškove koje odredi Društvo za pružene usluga, te će se smatrati da su Uvjeti prekršeni ako troškovi usluge nisu plaćeni u cijelosti i na vrijeme ili podaci koji su zatraženi za prijavu nisu točni ili cjeloviti, u kojem slučaju Društvo može zaustaviti isporuku usluga.

Internetska stranica Društva i Aplikacija pružaju informacije o lokacijama punionica na kojima se mogu puniti električna motorna vozila, radnom vremenu, tehničkim svojstvima, cijenama i raspoloživosti punionica.

 

Aplikacija nudi navigaciju do odabrane punionice koju Korisnik može primiti pokretanjem navigacije na Korisnikovom pametnom mobilnom telefonu ili tablet računalu.

Postupak punjenja započinje skeniranjem QR koda (preko Aplikacije) na dostupnoj utičnici koja je kompatibilna s električnim motornim vozilom. Korisnik bi trebao biti svjestan da su usluge punionice namijenjene isključivo za punjenje električnih vozila i da bi se te usluge trebale upotrebljavati samo u skladu s uputama za uporabu, pravilima uporabe i Uvjetima.

Korištenjem Aplikacije, Registrirani korisnik može pratiti podatke vezane uz prijašnje korisnikovo korištenje usluga, na popis favorita dodati često korištene i/ili omiljene lokacije punionica, te rezervirati buduće korištenje na punionicama koje određuje Društvo. Odgovornost Društva ograničena je na osiguravanje da su informacije navedene u ovom stavku točne i ažurirane u trenutku prikazivanja, a Registrirani korisnik prihvaća da se te informacije mogu promijeniti s vremena na vrijeme i da se Društvo ne može smatrati odgovornim za bilo kakvo nepodudaranje u informacijama kao rezultat ažuriranja/izmjene informacija.

Korisnik može koristiti Usluge punionice koje nudi Društvo bilo isključivo korištenjem Aplikacije bilo u kombinaciji sa Electrip korisničkom karticom koja se izdaje samo Registriranim korisnicima. Electrip korisnička kartica koristi se za početak i završetak punjenja vozila, a njeno funkcioniranje temelji se na RFID tehnologiji. Nakon pokretanja punjenja vozila Electrip korisničkom karticom, Registrirani korisnik može pratiti transakciju na Aplikaciji na isti način kao da je Korisnik pokrenuo punjenje vozila kroz Aplikaciju.

Tijekom jednog punjenja, Korisnik može vidjeti informacije o tom punjenju (lokaciju punionice, vrstu priključka, vrijeme i kWh) unutar Aplikacije.

Nakon dovršetka punjenja, točna naknada za to punjenje bit će izračunata i vidljiva Korisniku.

Društvo se ne može smatrati odgovornim za kašnjenje ili propust u ispunjavanju svojih obveza i nedostupnost opreme za pružanje usluge punjenja ili kašnjenje u pružanju usluge punjenja koja je izvan kontrole Društva, ako takvo kašnjenje ili kvar proizlazi iz više sile, ili iz bilo kojeg uzroka koji je izvan kontrole Društva, kao što su problemi koji nastaju od strane trećih osoba u vezi s komunikacijskim sustavom, infrastrukturom, uključujući električnu infrastrukturu ili softver. Viša sila pod ovim Uvjetima znači događaje i uvjete koji su izvan kontrole Društva i ne mogu se izbjeći čak i ako je Društvo djelovalo s dužnom pažnjom, uključujući ali ne ograničavajući se na prirodne katastrofe, nerede, ratove, štrajkove, probleme s komunikacijskim sustavom, infrastrukturne i internetske kvarove, prekide opskrbe električnom energijom, nepovoljne vremenske uvjete.

Društvo se ne može smatrati odgovornim za napade na internetsku stranicu, mobilnu aplikaciju ili sustav. Društvo se ne može smatrati odgovornim za nedostupnost opreme za pružanje Usluga punionice.

Korisnik može podnijeti pisani prigovor na adresu e-pošte Društva info-hr@electripglobal.com te će Društvo na Korisnikovu adresu e-pošte poslati potvrdu da je zaprimilo prigovor. Društvo će odgovoriti na prigovor Korisnika u roku od 15 dana od primitka prigovora na adresu e-pošte Društva. Pisani prigovor može se također poslati i na sljedeću poslovnu adresu Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.

U slučaju da Korisnik pisanim prigovorom nije riješio spor s Društvom, može podnijeti prijedlog za pokretanje postupka pred Tijelom za alternativno rješavanje sporova.

 

7. POSEBNE ODREDBE U VEZI S USLUGAMA

 

Korisnik je odgovoran za osiguravanje točnosti i ažuriranosti        svih        informacija         danih prilikom pristupanja internetskoj stranici i/ili Aplikaciji i korištenja Usluga punjenja. U slučaju da Društvo otkrije da neke informacije o Korisniku nisu ažurirane, može obustaviti daljnje usluge i raskinuti Ugovor uz prethodnu raniju najavu od 15 dana i/ili uskratiti pružanje usluga. Korisnik se slaže da će nadoknaditi sve gubitke ili štete koje Društvo može pretrpjeti u odnosu na odredbe ovog članka.

Korisnik je odgovoran za povjerljivost Korisnikova računa i lozinku te za sigurnost motornih vozila za koja se koristi Electrip korisnička kartica i/ili internetska stranica i/ili Aplikacija. Korisnik prihvaća, izjavljuje i obvezuje se da će, ako ih nezakonito dobiju treće osobe, ako se iste ukradu ili budu izgubljene, isključivo Korisnik biti odgovoran za korištenje Korisnikovih podataka i Electrip korisničke kartice od strane trećih osoba. U tom slučaju, Korisnik će biti dužan smjesta obavijestiti Društvo, a Društvo se ne može smatrati odgovornim za takvo korištenje.

Aplikacija je namijenjena Korisniku za osobnu uporabu. Korisnik se slaže da neće mijenjati, kopirati ili preinačiti Aplikaciju, objavljivati Aplikaciju ili je stavljati na raspolaganje trećim stranama na različitim kanalima, izdavati licence za nju, prenijeti s njom povezana prava, koristiti je u komercijalne svrhe ili upotrebljavati botove i/ili slične algoritme.

Electrip korisnička kartica namijenjena je za osobnu uporabu Registriranog korisnika i za punjenje električnog motornog vozila koje koristi Registrirani korisnik. Registrirani korisnik ne može staviti Electrip korisničku karticu na raspolaganje bilo kojoj trećoj osobi, kopirati je ili je staviti na raspolaganje za komercijalnu uporabu. Ako se motorno vozilo puni korištenjem Electrip-ove korisničke kartice, postupak punjenja počinje kada se kartica skenira upotrebom uređaja i završi kada se po drugi put skenira. Registrirani korisnik se slaže da u odnosu na korištenje Electrip-ove korisničke kartice korisnik mora provjeriti troškove i uvjete plaćanja na internetskoj stranici

Društva i unutar Aplikacije prije korištenja te sve izmjene koje treba unaprijed prihvatiti.

 

Korisnik može koristiti punionice Društva samo za punjenje vozila koje Korisnik koristi, u skladu s mjerodavnim zakonima i njihovom namjenom. Korisnik prihvaća, izjavljuje i obvezuje se da neće koristiti punionicama u bilo koju drugu svrhu osim za punjenje, uključujući komercijalne svrhe, da će postupati u skladu s Uvjetima i mjerodavnim zakonodavstvom te da će, ako se punionice ili Usluge punjenja upotrebljavaju u bilo koju drugu svrhu, Korisnik biti odgovoran za sve izravne i neizravne štete koje Društvo ili treće osobe mogu pretrpjeti. Korisnik će biti dužan obeštetiti Društvo u odnosu na plaćanja trećim osobama zbog nepoštovanja ovdje navedenih odredbi.

 

8. CJENIK

 

Korisnik prihvaća da su troškovi ponuđenih usluga (dalje u tekstu: „Cjenik”) i uvjeti plaćanja objavljeni na internetskoj stranici Društva, unutar Aplikacije i drugim kanalima propisanima mjerodavnim zakonodavstvom u vrijeme korištenja usluga. Društvo zadržava pravo ažuriranja troškova usluge (Cjenika) bez prethodnog obavještavanja Korisnika.

Društvo će obavijestiti Korisnika o promjenama u pogledu troškova i tarifa putem internetske stranice Društva i putem Aplikacije. Novi troškovi i tarife bit će prikazani na ekranu, a od Korisnika će se zahtijevati da ih pročita i prihvati kao uvjet za daljnju uporabu usluga, ne ograničavajući pravo Registriranog korisnika na odustajanje od ugovornog odnosa u roku od 30 dana od te obavijesti, bez ikakvih troškova.

Korisnik se slaže da je odgovornost Korisnika provjeriti uvjete troškova i plaćanja (Cjenik) kao i uvjete na internetskoj stranici Društva i u Aplikaciji prije korištenja Usluga punjenja.

Korisnik neopozivo prihvaća, izjavljuje i obvezuje se da će, ako ne izvrši potrebna plaćanja u cijelosti i na vrijeme, Društvo imati pravo ostvariti sva svoja

zakonska prava na obustavu pružanja usluga i

 

raskinuti Ugovor, pod uvjetom da Društvo pisanim putem obavijesti Korisnika o namjeri raskida ugovora, uz slanje prethodne obavijesti 15 dana ranije, a Korisnik ne ispravi svoje kršenje u navedenom roku, ne ograničavajući pravo na naplatu kamata i naknadu štete koju je pretrpjelo Društvo kao rezultat neispunjavanja obveza Korisnika.

Osim toga, Društvo zadržava pravo promjene i/ili otkazivanja svih vrsta ponuda, kampanja i njihovih cijena navedenih u materijalima kao što su promocije, reklame i brošure. Društvo može definirati bilo koje stavke troškova pod nazivom tarife kao i druge naknade u skladu sa svojom politikom određivanja cijena ili politikom iskazivanja kazni, u skladu s mjerodavnim zakonima i propisima. Sve izmjene troškova, naknada i cijena bit će objavljene na internetskoj stranici Društva i mobilnim aplikacijama. U tom slučaju Društvo će obavijestiti Korisnika o izmjeni u troškovima i tarifama putem internetske stranice Društva i putem mobilne aplikacije. Novi troškovi i tarife bit će prikazani na ekranu, a od Korisnika će se zahtijevati da ih pročita i prihvati kao uvjet za daljnju uporabu usluga, ne ograničavajući pravo Registriranog korisnika na odustajanje od ugovornog odnosa u roku od 30 dana od te obavijesti, bez ikakvih troškova.

Korisnik prihvaća, izjavljuje i obvezuje se da se Društvo ne može smatrati odgovornim za bilo kakve prekide u pružanju usluga, nedostupnost usluga, nepružanje usluga u cijelosti ili druge probleme koji mogu nastati izvan kontrole Društva, uključujući, ali ne ograničavajući se na prekide opskrbe električnom energijom, tehničke infrastrukturne probleme i probleme povezane s prekidima uzrokovanim lokacijom punionica ili pružatelja lokacije, te da zbog takvih prekida i kvarova ne može zatražiti nikakvu naknadu od Društva.

Korisnik prihvaća, izjavljuje i obvezuje se da se Društvo ne može smatrati odgovornim ni na koji

način ako Korisnik ne može koristiti Usluge punionice     zbog      neispravnog       funkcioniranja

 

električnog vozila ili sustava punjenja vozila ili zbog bilo kojeg drugog razloga koji proizlazi iz vozila ili vrste vozila i/ili Korisnika i/ili zbog toga što nije u mogućnosti održavati Electrip korisničku karticu spremnom za uporabu. Društvo neće biti odgovorno ni za kakvu štetu ili gubitak prouzročenu problemima pristupa koji proizlaze iz lokacije punionice, nepostojanja pristupa ili poslovanja punionice čak i ako je rezervacija učinjena unaprijed, ili za štetu koju su prouzročili drugi Korisnici ili treće osobe i/ili koja proizlazi iz neadekvatnog punjenja Korisnikovog električnog vozila.

Društvo je vlasnik i nositelj licence na sve materijale na internetskoj stranici Društva i/ili u Aplikaciji, uključujući sve nazive domena, logotipove, podatke, prodajne sustave, poslovne metode i poslovne modele te prava intelektualnog i industrijskog vlasništva koja se na njih odnose, a takvo vlasništvo pravno je zaštićeno. Ako nije drukčije navedeno, Korisnik ih ne može koristiti u komercijalne ili osobne svrhe bez prethodnog dopuštenja ili upućivanja.

 

9. ODREDBE VEZANE UZ PLAĆANJE

 

Prijava Registriranog korisnika na Aplikaciju je besplatna.

Korisnik je dužan platiti troškove i naknade za usluge navedene na internetskoj stranici Društva i u Aplikaciji kako bi koristio Usluge punionice. Te su naknade navedene s uključenim PDV-om.

Cijena usluge ne uključuje podatkovni promet (telekomunikacijske naknade) ni naknadu za platnu transakciju izdavatelja Platne kartice (bankovne naknade). Društvo ni na koji način nije odgovorno za odnos između Korisnika i operatora elektroničkih komunikacijskih usluga i izdavatelja platnih kartica na čije odnose se primjenjuju odredbe uvjeta operatora elektroničkih komunikacijskih usluga i izdavatelja platnih kartica.

Plaćanja će se vršiti Platnom karticom koristeći Electrip platni sustav.

Platni sustavi

Platne sustave određuje Društvo prema vlastitoj diskrecijskoj odluci te se mogu primijeniti na bilo koji od sljedećih načina najavom Društva:

1) Za Goste

•Metoda plaćanja za Goste: da bi koristio Usluge punionice, Gost mora unaprijed platiti fiksni trošak prikazan u Aplikaciji prije nego što počne puniti vozilo. Ako je konačni trošak transakcije manji od prethodno utvrđenog i naplaćenog ukupnog troška, razlika će se vratiti.

2) Za Registrirane korisnike

• Use & Pay (uporabi i plati): Nakon što Registrirani korisnik iskoristi Usluge punionice, trošak usluge automatski se naplaćuje s Platne kartice registrirane u Aplikaciji.

• Mjesečno plaćanje: za Usluge punionice koje koristi Registrirani korisnik (koji je pravna osoba) unutar jednog (1) kalendarskog mjeseca, Društvo izdaje račun za korištenje Usluga punionice najkasnije sedmog dana sljedećeg mjeseca. Račun će biti poslan na adresu Registriranog korisnika navedenu u Aplikaciji i/ili poslan drugim sredstvima komunikacije (e-poštom i/ili mobilnim telefonom) koje je Korisnik dostavio Društvu. Datum dospijeća obveze bit će naznačen na računu.

Društvo ima pravo definirati prikladne korisničke grupe za Use & Pay (uporabu i plaćanje) te mjesečne platne sustave.

Račune za plaćanja koja učini Korisnik izradit će islati Društvo.

Isključivo je Korisnik odgovoran za ažuriranje svih podataka za kontakt navedenih u Aplikaciji.

Društvo će imati pravo poduzeti pravne radnje protiv Korisnika ako obveze plaćanja nisu ispunjene prikladno i pravodobno.

Ako Korisnik iz bilo kojeg razloga ne može dovršiti naplatu, postupak daljinskim pristupom može dovršiti Electrip. U tom se slučaju iznos za korištene usluge automatski naplaćuje s Platne kartice registrirane u Aplikaciji.

Ako se trošak usluge ne može naplatiti s Platne kartice Registriranog korisnika iz bilo kojeg razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na to da je ograničenje na registriranoj Platnoj kartici prekoračeno, Platna kartica je istekla ili je ukinuta, ili ako zbog trenutačnih tehničkih problema s bankom nije pokrenut postupak plaćanja,

• Registrirani korisnik bit će smjesta obaviješten putem Aplikacije da se trošak za završeno punjenje ne može naplatiti. Od Registriranog korisnika će se zatražiti da odabere drugu registriranu Platnu karticu, ako postoji ili da registrira novu Platnu karticu. Ako Korisnik ne izabere drugu Platnu karticu ili ne želi registrirati novu Platnu karticu ili ako se trošak ne može naplatiti korištenjem odabrane /novoregistrirane Platne kartice, transakcija će biti evidentirana kao „plaćanje koje nije zaprimljeno” na računu Korisnika te Društvo može uskratiti Uslugu punjenja,

• u slučaju da se trošak za dovršeno punjenje ne može naplatiti, transakcija će biti evidentirana kao „plaćanje nije zaprimljeno” na Korisnikovom računu,

• od Registriranog korisnika očekuje se da izvrši uplatu čim se punjenje završi, a ako plaćanje ne bude izvršeno pravodobno, Društvo će imati pravo bez odlaganja ukinuti račun Registriranog korisnika, u kojem slučaju Registrirani korisnik neće moći koristiti usluge Društva sve dok uplata ne bude uredno izvršena. U tom slučaju Društvo zadržava pravo na poduzimanje pravnih radnji, uključujući raskid ugovornog odnosa u skladu s člankom 360. Zakona o obveznim odnosima.

 

10.   POVJERLJIVOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Nakon prihvata ovih Uvjeta, Društvo će s dužnom pažnjom zaštititi podatke koje je Korisnik dostavio tijekom registracije. Korisnik se obvezuje da su podaci dostavljeni Društvu točni i ažurni. Korisničko ime i lozinka koje je Korisnik postavio u Aplikaciji privatne su prirode, a Korisnik se obvezuje da te podatke neće dijeliti s trećim stranama, inače će Korisnik snositi isključivu odgovornost za eventualne štete. Detaljnije informacije o ovim uvjetima, politici privatnosti te zaštiti i obradi osobnih podataka dostupne su na internetskim stranicama i u Aplikaciji.

 

11. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

 

Korisnik prihvaća da sva prava intelektualnog vlasništva povezana s Aplikacijom i internetskom stranicom Društva pripadaju Društvu ili njegovim davateljima licenci, da su prava povezana s Aplikacijom i internetskom stranicom Društva neisključivo licencirana (nisu prodana) Korisniku te da Korisnik nema nikakva prava u odnosu na Aplikaciju i internetsku stranicu Društva osim prava na uporabu svakog od njih u skladu s uvjetima ovog Ugovora.

Korisnik prihvaća da Korisnik nema pravo pristupa izvornom kodu Aplikacije.

 

12. RASKID

 

 

Registrirani korisnik i pružatelj usluga imaju pravo jednostrano raskinuti Ugovor slanjem pisane obavijesti o tome 30 dana ranije, ne ograničavajući Korisnikovo pravo raskida u roku od 14 dana od sklapanja Ugovor.

Društvo može obustaviti usluge ili raskinuti Ugovor u skladu s člankom 360. Zakona o obveznim odnosima ako Korisnik ne djeluje u skladu s ovim Uvjetima korištenja navedenim na internetskoj stranici Društva i u Aplikaciji. U tom slučaju, Korisnik je dužan odmah platiti sve dugove Društvu kao i nadoknaditi Društvu svaku štetu nastalu zbog povrede obveza.

U slučaju da Registrirani korisnik odluči iskoristiti pravo raskida Ugovora, Registrirani korisnik će obavijestiti Društvo putem kontakt informacija na kontakt kartici internetske stranice Društva i Aplikacije. Obavijest o raskidu mora sadržavati izričitu izjavu o namjeri raskida Ugovora sa sljedećim podacima: ime, prezime, adresa, telefonski broj. Za raskid, Registrirani korisnik može koristiti mogućnost „Obratite nam se” u Aplikaciji odabirom funkcije „Zahtjev za brisanje računa” i ispunjavanjem svih potrebnih podataka. Registrirani korisnik može upotrijebiti sljedeću rečenicu kao poruku: „Ovime izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o Uslugama punionice.”.

U slučaju da Društvo odluči raskinuti Ugovor, Društvo će Registriranog korisnika obavijestiti putem adrese e-pošte koju je Korisnik prijavio. U slučaju promjene adrese e-pošte, obavijesti poslane na posljednju valjanu adresu e-pošte koju je dostavio Registrirani korisnik smatrat će se pravovaljanima, osim ako Korisnik u pisanom obliku ne obavijesti Društvo o promjenama u roku od tri (3) dana od promjene adrese e-pošte.

Ugovor će se smatrati prekršenim ako se podaci zatraženi za registraciju ne dostave točno i u cijelosti, u kojem slučaju Društvo može obustaviti uporabu usluga, a račun Registriranog korisnika može se izbrisati zbog raskida Ugovora u skladu sčlankom 360. Zakona o obveznim odnosima, ako

 

Korisnik ne ispravi kršenje u roku od 15 dana od obavijesti Društva o uočenom kršenju.

Korisnik ne može koristiti pravo jednostranog raskida Ugovora u odnosu na iskorištene i plaćene Usluge punionice niti može zatražiti povrat sredstava. Korisnik potvrđuje da je prihvaćanjem ovih Uvjeta svjestan navedenog isključivanja prava na jednostrani raskid Ugovora.

 

13. JURISDIKCIJA I MJERODAVNO PRAVO

 

Ovaj Ugovor tumači se u skladu s hrvatskim pravom. Svaki spor koji se ne može mirno riješiti između Društva i Korisnika podliježe nadležnosti stvarno nadležnog suda u Zagrebu, ne ograničavajući odredbe članka 118. Zakona o zaštiti potrošača.

 

14. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ništavnost, u cijelosti ili djelomično, bilo koje odredbe ovih Uvjeta ne utječe na valjanost i provedivost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta.

Ovi Uvjeti i Cjenik, kao i sve naknadne izmjene Uvjeta i/ili Cjenika bit će dostupni na internetskoj stranici Društva i u Aplikaciji.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu i primjenjivi su od Veljača 2023.